Информатка, информатичка технологија, програмски јазици

СЕДИ СИ ДОМА, ЗАШТИТИ СЕ ОД COVID-19
17/03/2020
Патронен празник на училиштето
23/03/2020
Прикажи ги сите

Образованието не смее да застане на 10.03.2020 година. Драги ученици, погледнете ги следниве линкови. Тие содржат корисни информации за наставата по предметите информатика, информатичка технологија и програмски јазици.

I-година:

Наредби за избор од две и повеќе можности, наредби за повторување и збирка задачи

https://itklub.mk/wp-content/uploads/2020/03/Osnovni-naredbi-vo-C.pdf

http://mendo.mk/Lecture.do?id=11

https://itklub.mk/wp-content/uploads/2020/03/cpp_isidora.pdf

https://itklub.mk/wp-content/uploads/2020/03/zadaci.pdf

 

II-година:

Програма за векторска графика Vectorian Giotto

https://www.youtube.com/watch?v=dj-AGjt4UJI

 

III-година:

Еднодимензионални низи

https://itklub.mk/wp-content/uploads/2020/03/Nizi.pdf

https://mendo.mk/Lecture.do?id=12

IV-година:

Датотеки:

https://itklub.mk/wp-content/uploads/2020/03/Datoteki.pdf

http://mendo.mk/Lecture.do?id=17