Creative vibrations in career patth planing using innovative teachingmetods: Gamification, Design Thinking an Project Based Learning

8 strings to our bows
12/12/2019
ВИСТИНСКО ПРЕДНОВОГОДИШНО ИЗНЕНАДУВАЊЕ ПРИРЕДИ М.О. „ЕДИНСТВО“
12/12/2019
Прикажи ги сите

Партнери

 • VI Liceum Ogolnoksztalcace im. Joachima Lelewela w Lodzi / Poland како Апликант партнер
 • Colegiul National Nicolae Titulescu/ Romania
 • FEDAC MANRESA / Spain
 • I.S.S.”MARCO POLO” / Italy
 • EPROMAT – Escola Profissional de Matosinhos, lda / Portugal
 • СОУ „Љупчо Сантов„ -Кочани / Македонија

Апликацијата беше успешно поднесена во Националната Агенција за ЕРАЗМУС+ програмата во државата на Апликант партнерот , во предвидениот рок (до 22.03.2019 година) и по нејзината евалуација истата е одобрена за реализација во периодот од 01.09.2019 до 31.08.2021 година.

Основни податоци за проектот

Проектна идеја

Основна идеја на проектот е да се применат  иновативни методи и техники кои ќе им  помогнат на учениците  во изборот на нивните идни професии.

 

Цел на проектот

Проектот „Креативни вибрации при планирање на кариера со користење  на иновативни наставни методи: гејмификација, размислување за дизајн и учење засновано на проекти “има за цел да покаже како да се испланира и да се изгради патека за кариера, кои елементи треба да се земат предвид, кои клучни компетенции треба да се развиваат и како да се исполнат барањата на пазарот на трудот во иднина.

Проектот има за цел да ги обликува личните компетенции на секој од учесниците  корисни во развој на кариерата: креативност, сигурност, емоционална интелигенција, ефективна комуникација, јавни настапи, одлична меморија, планирање и организација.

 

Учесници во проектот

Во проектот се предвидени да учествуваат повеќе наставници од различни предмети и на првиот работен состанок на проектните партнери ќе бидат дефинирани точните профили на наставниците. Исто така се предвидува и учество на 25 ученици на обуките во другите држави.

Проектни Активности се:

Предвидени се  следните настани кои вклучуваат мобилност на наставници и ученици:

 1. Во ноември 2019 година во  Полска
 2. Во март 2020 во Португалија
 3. Во мај 2020 година во Романија
 4. Во октомври 2020 во Италија
 5. Во март 2021 година во Македонија
 6. Во мај 2021 во Шпанија

На овие тренинзи е предвидено да присуствуваат  7 претставници од секој од проектните партнери (2 наставници и 5  ученици)