УПИСИ

Одржан регионалнен натпревар по математика
26/03/2019
Образовен модул преку виртуелна реалност
03/07/2019
Прикажи ги сите

17 – 18.06.2019  прво пријавувае               19.06.2019 објавување резултати

24 – 25.о6.2019 второ пријавување          26.06.2019 објавување резултати

02.07.2019 трето пријавување                   03.07.2019 објавување резултати

 

За учениците кои полагаат поправен испит, испит на годината илииспит за побрзо напредување пријавувањето трае до 26.08.2019.

Потрбни документи:

  • свидетелства за завршени VI – IX оделение;
  • извод од матична книга на родени;
  • дипломи за освоени награди на државен или меѓународен натпревар (доколку има).

ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!