СЕДИ СИ ДОМА, ЗАШТИТИ СЕ ОД COVID-19

Реализирана активност од проектот FUSION
16/01/2020
Информатка, информатичка технологија, програмски јазици
20/03/2020
Прикажи ги сите

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани ученици, новонастанатата ситуација со појавата на ширење на заразниот коронавирус, кој зазема пандемиски размери како во светот, така и во нашата држава, ги попречи нормалните активности на луѓето и редовната настава во сите основни и средни училиштата, заедно со другите образовни институции. Внимателно информирајте се за сите тековни случувања и следете ги препораките за заштита од вирусот именуван како ковид-19. Грижата за нашето здравје е наша заедничка цел.

Основните препораки до кои мора да се придржувате дадени од Светската здравствена организација се:

  • Не излегувајте од дома (без итни потреби)
  • Мијте ги рацете со сапун или средство за дезинфицирање после секој контакт со туѓо тело (внесени прехранбени продукти во домот, обувки, алишта, мобилен и сл.)
  • Избегнувајте физички контакти со лица, од типот на ракување и гушкање, и избегнувајте допирање на видните површини на лицето (очи, уста, нос).

Седете дома и продолжете го воспитно-образовниот процес на индивидуален начин со читање на учебници, домашна литература и посетување на образовни онлајн активности. За секој ваш интерес, проблематика и решение од наставните програми може да се обратите на вашите предметни професори по електронски пат.

ЗАЕДНО СМЕ ПОСИЛНИ! МОЖЕМЕ И ОД ДОМА!

Корисни линкови:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.radiomof.mk%2Flista-so-besplatni-digitalni-platformi-aplikacii-i-sodrzhini-za-uchenje-doma%2F%3Ffbclid%3DIwAR0sfjKd83E3XNOxnWO-fFZlwNES3kBu7LOTK2cg2rcBtrLt6_18_Zp-l_8&h=AT1NogriQJRvO_O_zwQ9N7a5unsS1i5FOyrEwxZrtKmpSG1cF0pmik_uDfseRQNz72xYkMCqdB99sU0UirmPcSuAcoyKDhv7pw1euS_Sc-WKixDJbSTZwiSfeqZmnHKI

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkanal5.com.mk%2Fmon-preporacha-besplatni-digitalni-platformi-aplikacii-i-sodrzhini-za-uchenje-doma%2Fa413314%3Ffbclid%3DIwAR00qscatcRIE6LFRO88SQxcNnsjD7Q8KaB6i5xRnbIqbG3YmrIkCwPRiFA&h=AT2o_dQnyAfslDhPFI9TbK1Rq8RIqHIR_NJCAniZJ9_2jOO2QypjxSTS4KiIWozYmEaXOr3zdcZBDFdKFsQPa7CNkKhkWrmIXRfUx1mc2-NIA8bbuFZolwJB_9urDFvL

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.e-ucebnici.mon.gov.mk%2Fsredno%2F11%2F6%3Ffbclid%3DIwAR0pLfhNeWWHJelHNGyFKUpwmhqPVtSVkAJsFIKcogV4AlwYIpHHhZUdgDI&h=AT28YVcfbJFNduAjpfbj7ok-3KlSejr-3gqkZfeMT13Qwh95d9fajgR4zAwbuE5OTX81-YjMZZ_egx91oq9XJo1NTjZAwUShEf4nchReL0WdhNKHez3qSQTpbjs7QxgxC3UNux6JvgLVpTfuHL87QItuzWKrWFH_SntX-SMgLH1_N5kccoY0xC6-BU5FiOn-0zfVLemZW12glQ9ZbUe_UReHcJvj4IwbtsC58N2OHPf1V2B-y6l9i_mfCbWNNR22rcM1500B9vj3cof2GsbN5FAi0bEVTXDZbm76qJS4K5UJzOlr7S84Fw6oORMBbsEU__Nt3Ywy0P4LFuTlf8wAZzi4WDW_HPHFaxu_r3nHIgbQFFRKkis0h_bvsBfUUz8YYkxqelVYH8MV7uUyjZEv6AT3gXugc5kRDqpoaPR5VSjxivJwyLmsMyOn0pSk9rVdT6QgE1JJ1X63Rm6iZ4E5iWbgRm-Bkn-EXMLZd1S8faO3bc0ojic0cpHPlZ3lfHIobYmMsX5PSWdqzXXw1qjjp0tkOTwmMTlw-iBweKjJnMhgIBPodJJqT3vNzE9g2apJ8UQGPntgTdy5DsovL5yaa18aDXvNSGml4GVFakreVdBlwm0