СОУ “Љупчо Сантов”- Кочани

Првата генерација на завршени ученици со IV клас и положен завршен испит бил во учебната 1948/49 година.

There are no upcoming events at this time.

Нешто повеќе за СОУ “Љупчо Сантов” – Кочани

Првата генерација на ученици со завршен IV клас и положен завршен испит бил во учебната 1948/49 година.

Од учебната 1956/57 година е формиран Економски техникум со паралелки во I клас, така што во таа година не се упишувани ученици во I клас во гимназијата. Останатите паралелки во погорните класови во гимназијата постепено изумирале. До укинување на гимназијата дошло поради укинување на гимназиите во помалите градови во РС Македонија, согласно наредбата на Министерството за просвета.

Во учебната 1959/60 година завршила првата генерација на економисти. Учениците од Економскиот техникум наставата ја следеле во сегашната зграда на основното училиште „Моша Пијаде” – Кочани.
Дознај Повеќе

ДИРЕКТОР

Игор Христов

ДОБРЕДОЈДОВТЕ

Традиција повеќе од 70години.

Вие сте пред страниците на Средното општинско училиште „Љупчо Сантов“ од Кочани.
Користиме прилика за да Ве запознаеме со училиштето, воспитно – образовните можности, активностите, односно со средношколскиот живот.
Ова е можност на современ начин да комуницираме со глобалниот свет преку другарување со нашиот микро средношколски град наречен Љупчо Сантов. Нашите информации кои се подговени од ученици и професори Ви ги нудиме во секој момент, на било кое место, достапно преку соодветната електронска технологија. Отворени сме за соработка.

Повеќе

Стручни соработници

Катерина Димитрова
Дефектолог
Виолетка Цветанова
Психолог
Бранка Горгиева Иванова
Педагог

За реализација на воспитно-образовната работа во училиштето се одговорни директорот, 57 наставници, 4 стручни соработници (психолог, педагог, дефектолог и библиотекар). За обезбедување на адекватни услови за работа во училиштето придонесуваат и 2 административни работници и 7 лица како техничка служба.

Настани

ВИСТИНСКО ПРЕДНОВОГОДИШНО ИЗНЕНАДУВАЊЕ ПРИРЕДИ М.О. „ЕДИНСТВО“

Членовите на М.О. „Единство“ при СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани,  ги потсетија учениците од двете смени дека здравата храна може да биде вкусна и забавна и […]

Creative vibrations in career patth planing using innovative teachingmetods: Gamification, Design Thinking an Project Based Learning

8 strings to our bows

Насоки

Во училиштето се образуваат кадри во гимназиско и стручно образование.

Природно Математчки

Комбинацијата на предмети во природно-математичкото подрачје, комбинација А им овозможува на завршените ученици подготовка и стекнување на основни знаења за електротехнички, градежен, аркитектонски, машински, природно-математички…
Повеќе

Општествено-хуманистичко подрачје

Комбинацијата на предмети во општествено-хуманистичко подрачје, комбинација Б им овозможува на завршените ученици подготовка и стекнување на основни знаења за филозофски и педагошки факултет.
Повеќе

Економски техничар во I, II, III и IV година

Комбинацијата на предмети во општествено-хуманистичко подрачје, комбинација Б им овозможува на завршените ученици подготовка и стекнување на основни знаења за филозофски и педагошки факултет.
Повеќе