Активности

16/01/2020

Participation of pupils at European schools: How democratic are our schools for pupils in Europe?

Во периодот Јули 2018 – Март 2019 година беа остварени контакти со проектни партнери од неколку Европски држави со цел да се изготви и поднесе заедничка  […]
16/01/2020

Реализирана активност од проектот Participation of pupils at European schools: How democratic are our schools for pupils in Europe?

Во периодот од 29ти септември – 05ти октомври 2019 година се одржа првиот состанок и воедно првата обука за наставници во Бад Салздетфурт, Република Германија со […]
16/01/2020

FUSION

Во Јули 2019 година беа остварени контакти со проектни партнери од неколку Европски држави со цел да се изготви и поднесе заедничка  апликација за проектен предлог […]
16/01/2020

Реализирана активност од проектот FUSION

Во периодот од 24 ноември до 01 Декември претставници од СОУ “Љупчо Сантов” присуствуваа на првиот состанок и воедно на првата обука во Анкара, Турција во […]